Sunday, April 4, 2010

Teknik Dracer

Langkah Mengajar:
a. Murid membaca skrip drama
b. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti skrip drama aspek watak, tema dan persoalan, plot dan sinopsis.
c. Murid menulis kembali skrip drama tersebut ke dalam bentuk ceren.

Genre:
a. Sesuai untuk genre drama

Sumber:

Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

Teknik Komcer

Langkah Mengajar:
a. Murid membaca komik.
b. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti komik tersebut (watak-watak penting, tema dan persoalan, plot dan sinopsis)
c. Murid menulis kembali komik tersebut dalam bentuk cerpen.

Genre:
a. Sesuai untuk Cerpen

Sumber:
Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

Teknik Cerdra

Langkah Mengajar:
a. Murid membaca petikan cerpen.
b. Murid menyatakan sinopsis cerpen.
c. Murid berbincang dalam kumpulan tentang cara-cara menulis skrip drama.
d. Murid mengadaptasi cerpen kepada skrip drama.

Genre:
a. Sesuai untuk genre cerpen dan drama

Sumber:
Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

Teknik Cerkom

Langkah Mengajar:
a. Murid membaca petikan cerpen.
b. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti tema dan persoalan, plot dan watak-watak penting.
c. Murid menyatakan sinopsis cerpen.
d. Murid melukis komik yang berdialog berdasarkan sinopsis cerpen.

Genre:
Sesuai untuk Genre Cerpen

Sumber:
Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

Teknik Meneruskan Cerpen

Langkah Mengajar:

a. Murid membaca petikan cerpen.
b. Murid berbincang dalam kumpulan untuk meramal kesudahan cerpen yang dibaca.
c. Murid menyambung cerpen yang dibaca dengan menambah atau menggugurkan watak, mengubah suai plot, latar, tema dan sebagainya.

Genre:
a. Cerpen, novel

Sumber:
Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

Teknik Meramal

Langkah Mengajar:

a. Murid membaca petikan cerpen.
b. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti watak utama dan watak sampingan.
c. Dalam kumpulan, murid akan berbincang tentang perwatakan luaran dan dalaman watak utama dan watak sampingan.
d. Berdasarkan perwatakan luaran dan dalaman, murid akan melikis atau menampal wajah watak tersebut.

Genre:
a. Cerpen dan Novel

Sumber:
Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

Teknik Penafsiran Grafik

Langkah Mengajar:

a. Menterjemahkan bahan grafik seperti lukisan, gambar, lakaran, carta, graf dan lain-lain dalam bentuk penulisan sajak.

Genre:
a. Sesuai untuk genre sajak

Sumber:
DBP 2010

Teknik Pemindahan Genre

Langkah Mengajar:

a. Ambil idea daripada genre lain seperti cerpen, novel, atau drama.
b. Oleh kembali ke dalam bentuk / genre sajak

Genre:
a. Sesuai untuk genre sajak.

Sumber:
DBP 2010

Teknik Terus

Langkah Mengajar:

a. Gunakan bahan yang dibekalkan sebagai isi atau pemikiran sajak.
b. Gunakan bahan keratan akhbar, gambar tokoh, gambar peristiwa, inti ucapan pemimpin dan sebagainya.
c. Bahan yang dibekalkan bukanlah bahan rangsangan, sebaliknya terus dijadikan isi atau pemikiran sajak.

Genre:
a. Sesuai untuk genre sajak.

Sumber:
DBP 2010

Teknik Rantai Kalimat

Langkah Mengajar:

a. Dimulai dengan satu kalimat.
b. Murid dikehendaki menyambung kalimat tersebut berdasarkan perspektif masing-masing.
c. Murid lain dalam kumpulan kecil atau kelas akan menyambung proses penulisan ini menjadi sebuah sajak yang lengkap.

Genre:
a. Sesuai untuk genre sajak.

Sumber:
DBP 2010

Teknik Reaginasi

Langkah Mengajar:

a. Teknik ini lahir daripada dua perkataan iatu realiti dan imaginasi.
b. Murid dikehendaki menulis sajak.
c. Murid yang tidak pernah mengalami atau menghadapi situasi itu boleh menggunakan imaginasinya untuk menukangi sajak tersebut.

Genre:
a. Sesuai untuk genre sajak.

Sumber:
DBP 2010

Saturday, April 3, 2010

Teknik Permata Kata

Langkah Mengajar:

a. berdasarkan tema, murid diberikan satu hingga dua perkataan (diksi) yang boleh dianggap sebagai kunci kata.
b. Berdasarkan kunci kata tadi, murid akan mencari perkataan yang lain berkaitan sebagai input penulisan sajak.

Genre:
a. Penulisan Sajak

Sumber:
DBP 2010

Teknik Pancaminda

Langkah Mengajar:

a. Teknik ini menggabungkan teknik pancaindera dan bayangan minda.
b. Murid perlu menjana idea penulisan melalui lima pancaindera (rasa, sentuh, hidu, lihat dan dengar).
c. hasilkan sajak berdasarkan tema atau isu yang ditetapkan dan bayangan minda

Genre:
a. Sesuai untuk penulisan puisi

Teknik Puisidra

Langkah Mengajar:

a. seorang murid mendeklamasikan puisi.
b. Sekumpulan murid lain melakonkannya
c. Pergerakan pelakon adalah selaras dengan ungkapan puisi yang dibacakan.

Genre:

a. Puisi / Sajak

Sumber:
DBP 2010

Teknik Penulisan Log Pembelajaran

Langkah Mengajar:

a. buat log pembelajaran setiap hari selepas pembelajaran
b. buat catatan tentang gaya bahasa kreatif yang dipelajari dalam bilik darjah
c. buat catatan juga sewaktu membaca bahan sastera
d. Isikan aspek bahasa yang dipelajari dalam Log Pembelajaran Harian

Genre:
a. Sesuai untuk semua genre, puisi, sajak, prosa, cerpen dan novel.

Sumber:
DBP 2010

Teknik Penulisan Jurnal Dua Bahagian

Langkah Mengajar:

a. Bahagikan kertas kepada dua bahagian.
b. Buat catatan respons semasa dan selepas membaca.
c. Bahagian satu (penilaian awal terhadap isi / rumusan nilai / meses semsa membaca teks).
d. Bahagian dua (memikirkan dan menilai kembali tanggapan terhadap isu / rumusan nilai/ mesej.

Genre:
a. Semua genre puisi, prosa dan cerpen.

Sumber:
DBP 2010

Teknik Penulisan Jurnal Dialog

Langkah Mengajar:

a. Respons murid terhadap karya
b. Dialog melalui respons bertulis.
c. Beberapa baris / ruang kosong akan ditinggalkan untuk memberi peluang kepada guru / rakan membaca jurnal dan membuat respons balas.
d. Boleh dibuat dalam kumpulan.

Genre:
a. Semua jenis genre, puisi, sajak, cerpen, prosa dan sebagainya.

Sumber:
DBP

Teknik Penulisan Jurnal Tiga Bahagian

Langkah Mengajar:

a. Membuat Jurnal Tiga Bahagian
b. Murid diberikan helaian kertas A4.
c. Murid diminta melipat kertas tersebut kepada tiga bahagian.
d. Bahagian A ditulis Semasa Membaca (murid diminta memberikan tanggapan awal berdasarkan pengetahuan mereka.
e. Bahagian B ditulis Semasa Membaca (murid diminta membaca dan menulis respons tentang isi kandungan bahan
f. Bahagian C ditulis Selepas Membaca (murid memikirkan kembali tanggapan awal).

Genre:
a. Sesuai untuk semua genre, puisi, prosa dan cerpen serta novel.

Sumber:
DBP

Teknik Soalan Pemahaman

Langkah Mengajar:

a. Murid membaca petikan cerpen atau prosa
b. Beberapa orang murid menceritakan kembali sinopsis / ringkasan
c. Dalam kumpulan, murid membina satu soalan bertumbu, satu soalan bercapah dan satu soalan maksud rangkai kata berserta jawapan yang lengkap.
d. Wakil kumpulan menulis soalan yang dibina di papan hitam.
e. Murid lain diberi peluang membetulkan kesalahan ayat, ejaan dan tatabahasa
f. Setiap kumpulan dikehendaki menjawab soalan kumpulan lain secara lisan
g. Murid menjawab semua soalan di papan hitam.

Genre:
a. Sesuai untuk cerpen dan prosa tradisional

Sumber:
Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

Teknik Frasa Menarik

Langkah Mengajar:

a. Galak murid salin ayat dan frasa menarik daripada bahan-bahan yang dibaca ke dalam buku nota.
b. Galak murid mencipta sendiri ayat dan farasa menarik serta menggunakannya pada masa yang sesuai.
c. Galak murid tulis hasil karya kreatif dengan menggunakan bahasa menarik, tepat dan bermakna sebagaimana yang dicatat.
d. Galakkan murid bertutur dengan bahasa yang sesuai dan menarik terutama dalam situasi formal dan tidak formal.

Genre:
a. Sesuai untuk menulis cerpen, puisi dan sajak.

Sumber:

Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

Teknik Teater Puisi

Langkah Mengajar:

a. Seorang pelajar dipilih untuk mendendangkan syair atau puisi.
b. Tiga orang pelajar yang lain diminta beraksi teater atau berlakon.
c. Pelajar lain diminta memerhatikan aktiviti dengan teliti, mengenal pasti aspek yang menarik dalam isi cerita.
d. Dengan bimbingan guru, beberapa orang pelajar dipilih untuk memberi pendapat tentang aspek menarik dalam puisi atau cerita.

Genre:
a. Puisi, sajak, syair, pantun dan sebagainya.

Sumber:
DBP dan IPG Kampus Bahasa Melayu