Sunday, April 4, 2010

Teknik Meneruskan Cerpen

Langkah Mengajar:

a. Murid membaca petikan cerpen.
b. Murid berbincang dalam kumpulan untuk meramal kesudahan cerpen yang dibaca.
c. Murid menyambung cerpen yang dibaca dengan menambah atau menggugurkan watak, mengubah suai plot, latar, tema dan sebagainya.

Genre:
a. Cerpen, novel

Sumber:
Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

No comments:

Post a Comment