Sunday, April 4, 2010

Teknik Cerdra

Langkah Mengajar:
a. Murid membaca petikan cerpen.
b. Murid menyatakan sinopsis cerpen.
c. Murid berbincang dalam kumpulan tentang cara-cara menulis skrip drama.
d. Murid mengadaptasi cerpen kepada skrip drama.

Genre:
a. Sesuai untuk genre cerpen dan drama

Sumber:
Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

No comments:

Post a Comment