Sunday, April 4, 2010

Teknik Dracer

Langkah Mengajar:
a. Murid membaca skrip drama
b. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti skrip drama aspek watak, tema dan persoalan, plot dan sinopsis.
c. Murid menulis kembali skrip drama tersebut ke dalam bentuk ceren.

Genre:
a. Sesuai untuk genre drama

Sumber:

Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

Teknik Komcer

Langkah Mengajar:
a. Murid membaca komik.
b. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti komik tersebut (watak-watak penting, tema dan persoalan, plot dan sinopsis)
c. Murid menulis kembali komik tersebut dalam bentuk cerpen.

Genre:
a. Sesuai untuk Cerpen

Sumber:
Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

Teknik Cerdra

Langkah Mengajar:
a. Murid membaca petikan cerpen.
b. Murid menyatakan sinopsis cerpen.
c. Murid berbincang dalam kumpulan tentang cara-cara menulis skrip drama.
d. Murid mengadaptasi cerpen kepada skrip drama.

Genre:
a. Sesuai untuk genre cerpen dan drama

Sumber:
Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

Teknik Cerkom

Langkah Mengajar:
a. Murid membaca petikan cerpen.
b. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti tema dan persoalan, plot dan watak-watak penting.
c. Murid menyatakan sinopsis cerpen.
d. Murid melukis komik yang berdialog berdasarkan sinopsis cerpen.

Genre:
Sesuai untuk Genre Cerpen

Sumber:
Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

Teknik Meneruskan Cerpen

Langkah Mengajar:

a. Murid membaca petikan cerpen.
b. Murid berbincang dalam kumpulan untuk meramal kesudahan cerpen yang dibaca.
c. Murid menyambung cerpen yang dibaca dengan menambah atau menggugurkan watak, mengubah suai plot, latar, tema dan sebagainya.

Genre:
a. Cerpen, novel

Sumber:
Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

Teknik Meramal

Langkah Mengajar:

a. Murid membaca petikan cerpen.
b. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti watak utama dan watak sampingan.
c. Dalam kumpulan, murid akan berbincang tentang perwatakan luaran dan dalaman watak utama dan watak sampingan.
d. Berdasarkan perwatakan luaran dan dalaman, murid akan melikis atau menampal wajah watak tersebut.

Genre:
a. Cerpen dan Novel

Sumber:
Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

Teknik Penafsiran Grafik

Langkah Mengajar:

a. Menterjemahkan bahan grafik seperti lukisan, gambar, lakaran, carta, graf dan lain-lain dalam bentuk penulisan sajak.

Genre:
a. Sesuai untuk genre sajak

Sumber:
DBP 2010