Sunday, April 4, 2010

Teknik Pemindahan Genre

Langkah Mengajar:

a. Ambil idea daripada genre lain seperti cerpen, novel, atau drama.
b. Oleh kembali ke dalam bentuk / genre sajak

Genre:
a. Sesuai untuk genre sajak.

Sumber:
DBP 2010

No comments:

Post a Comment