Saturday, April 3, 2010

Teknik Permata Kata

Langkah Mengajar:

a. berdasarkan tema, murid diberikan satu hingga dua perkataan (diksi) yang boleh dianggap sebagai kunci kata.
b. Berdasarkan kunci kata tadi, murid akan mencari perkataan yang lain berkaitan sebagai input penulisan sajak.

Genre:
a. Penulisan Sajak

Sumber:
DBP 2010

No comments:

Post a Comment