Sunday, April 4, 2010

Teknik Dracer

Langkah Mengajar:
a. Murid membaca skrip drama
b. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti skrip drama aspek watak, tema dan persoalan, plot dan sinopsis.
c. Murid menulis kembali skrip drama tersebut ke dalam bentuk ceren.

Genre:
a. Sesuai untuk genre drama

Sumber:

Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

No comments:

Post a Comment