Saturday, April 3, 2010

Teknik Teater Puisi

Langkah Mengajar:

a. Seorang pelajar dipilih untuk mendendangkan syair atau puisi.
b. Tiga orang pelajar yang lain diminta beraksi teater atau berlakon.
c. Pelajar lain diminta memerhatikan aktiviti dengan teliti, mengenal pasti aspek yang menarik dalam isi cerita.
d. Dengan bimbingan guru, beberapa orang pelajar dipilih untuk memberi pendapat tentang aspek menarik dalam puisi atau cerita.

Genre:
a. Puisi, sajak, syair, pantun dan sebagainya.

Sumber:
DBP dan IPG Kampus Bahasa Melayu

No comments:

Post a Comment