Saturday, April 3, 2010

Teknik Puisidra

Langkah Mengajar:

a. seorang murid mendeklamasikan puisi.
b. Sekumpulan murid lain melakonkannya
c. Pergerakan pelakon adalah selaras dengan ungkapan puisi yang dibacakan.

Genre:

a. Puisi / Sajak

Sumber:
DBP 2010

No comments:

Post a Comment