Sunday, April 4, 2010

Teknik Komcer

Langkah Mengajar:
a. Murid membaca komik.
b. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti komik tersebut (watak-watak penting, tema dan persoalan, plot dan sinopsis)
c. Murid menulis kembali komik tersebut dalam bentuk cerpen.

Genre:
a. Sesuai untuk Cerpen

Sumber:
Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

No comments:

Post a Comment