Saturday, April 3, 2010

Teknik Frasa Menarik

Langkah Mengajar:

a. Galak murid salin ayat dan frasa menarik daripada bahan-bahan yang dibaca ke dalam buku nota.
b. Galak murid mencipta sendiri ayat dan farasa menarik serta menggunakannya pada masa yang sesuai.
c. Galak murid tulis hasil karya kreatif dengan menggunakan bahasa menarik, tepat dan bermakna sebagaimana yang dicatat.
d. Galakkan murid bertutur dengan bahasa yang sesuai dan menarik terutama dalam situasi formal dan tidak formal.

Genre:
a. Sesuai untuk menulis cerpen, puisi dan sajak.

Sumber:

Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

No comments:

Post a Comment