Saturday, April 3, 2010

Teknik Soalan Pemahaman

Langkah Mengajar:

a. Murid membaca petikan cerpen atau prosa
b. Beberapa orang murid menceritakan kembali sinopsis / ringkasan
c. Dalam kumpulan, murid membina satu soalan bertumbu, satu soalan bercapah dan satu soalan maksud rangkai kata berserta jawapan yang lengkap.
d. Wakil kumpulan menulis soalan yang dibina di papan hitam.
e. Murid lain diberi peluang membetulkan kesalahan ayat, ejaan dan tatabahasa
f. Setiap kumpulan dikehendaki menjawab soalan kumpulan lain secara lisan
g. Murid menjawab semua soalan di papan hitam.

Genre:
a. Sesuai untuk cerpen dan prosa tradisional

Sumber:
Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

No comments:

Post a Comment