Sunday, April 4, 2010

Teknik Cerkom

Langkah Mengajar:
a. Murid membaca petikan cerpen.
b. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti tema dan persoalan, plot dan watak-watak penting.
c. Murid menyatakan sinopsis cerpen.
d. Murid melukis komik yang berdialog berdasarkan sinopsis cerpen.

Genre:
Sesuai untuk Genre Cerpen

Sumber:
Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

No comments:

Post a Comment