Sunday, April 4, 2010

Teknik Dracer

Langkah Mengajar:
a. Murid membaca skrip drama
b. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti skrip drama aspek watak, tema dan persoalan, plot dan sinopsis.
c. Murid menulis kembali skrip drama tersebut ke dalam bentuk ceren.

Genre:
a. Sesuai untuk genre drama

Sumber:

Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

Teknik Komcer

Langkah Mengajar:
a. Murid membaca komik.
b. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti komik tersebut (watak-watak penting, tema dan persoalan, plot dan sinopsis)
c. Murid menulis kembali komik tersebut dalam bentuk cerpen.

Genre:
a. Sesuai untuk Cerpen

Sumber:
Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

Teknik Cerdra

Langkah Mengajar:
a. Murid membaca petikan cerpen.
b. Murid menyatakan sinopsis cerpen.
c. Murid berbincang dalam kumpulan tentang cara-cara menulis skrip drama.
d. Murid mengadaptasi cerpen kepada skrip drama.

Genre:
a. Sesuai untuk genre cerpen dan drama

Sumber:
Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

Teknik Cerkom

Langkah Mengajar:
a. Murid membaca petikan cerpen.
b. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti tema dan persoalan, plot dan watak-watak penting.
c. Murid menyatakan sinopsis cerpen.
d. Murid melukis komik yang berdialog berdasarkan sinopsis cerpen.

Genre:
Sesuai untuk Genre Cerpen

Sumber:
Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

Teknik Meneruskan Cerpen

Langkah Mengajar:

a. Murid membaca petikan cerpen.
b. Murid berbincang dalam kumpulan untuk meramal kesudahan cerpen yang dibaca.
c. Murid menyambung cerpen yang dibaca dengan menambah atau menggugurkan watak, mengubah suai plot, latar, tema dan sebagainya.

Genre:
a. Cerpen, novel

Sumber:
Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

Teknik Meramal

Langkah Mengajar:

a. Murid membaca petikan cerpen.
b. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti watak utama dan watak sampingan.
c. Dalam kumpulan, murid akan berbincang tentang perwatakan luaran dan dalaman watak utama dan watak sampingan.
d. Berdasarkan perwatakan luaran dan dalaman, murid akan melikis atau menampal wajah watak tersebut.

Genre:
a. Cerpen dan Novel

Sumber:
Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

Teknik Penafsiran Grafik

Langkah Mengajar:

a. Menterjemahkan bahan grafik seperti lukisan, gambar, lakaran, carta, graf dan lain-lain dalam bentuk penulisan sajak.

Genre:
a. Sesuai untuk genre sajak

Sumber:
DBP 2010

Teknik Pemindahan Genre

Langkah Mengajar:

a. Ambil idea daripada genre lain seperti cerpen, novel, atau drama.
b. Oleh kembali ke dalam bentuk / genre sajak

Genre:
a. Sesuai untuk genre sajak.

Sumber:
DBP 2010

Teknik Terus

Langkah Mengajar:

a. Gunakan bahan yang dibekalkan sebagai isi atau pemikiran sajak.
b. Gunakan bahan keratan akhbar, gambar tokoh, gambar peristiwa, inti ucapan pemimpin dan sebagainya.
c. Bahan yang dibekalkan bukanlah bahan rangsangan, sebaliknya terus dijadikan isi atau pemikiran sajak.

Genre:
a. Sesuai untuk genre sajak.

Sumber:
DBP 2010

Teknik Rantai Kalimat

Langkah Mengajar:

a. Dimulai dengan satu kalimat.
b. Murid dikehendaki menyambung kalimat tersebut berdasarkan perspektif masing-masing.
c. Murid lain dalam kumpulan kecil atau kelas akan menyambung proses penulisan ini menjadi sebuah sajak yang lengkap.

Genre:
a. Sesuai untuk genre sajak.

Sumber:
DBP 2010

Teknik Reaginasi

Langkah Mengajar:

a. Teknik ini lahir daripada dua perkataan iatu realiti dan imaginasi.
b. Murid dikehendaki menulis sajak.
c. Murid yang tidak pernah mengalami atau menghadapi situasi itu boleh menggunakan imaginasinya untuk menukangi sajak tersebut.

Genre:
a. Sesuai untuk genre sajak.

Sumber:
DBP 2010

Saturday, April 3, 2010

Teknik Permata Kata

Langkah Mengajar:

a. berdasarkan tema, murid diberikan satu hingga dua perkataan (diksi) yang boleh dianggap sebagai kunci kata.
b. Berdasarkan kunci kata tadi, murid akan mencari perkataan yang lain berkaitan sebagai input penulisan sajak.

Genre:
a. Penulisan Sajak

Sumber:
DBP 2010

Teknik Pancaminda

Langkah Mengajar:

a. Teknik ini menggabungkan teknik pancaindera dan bayangan minda.
b. Murid perlu menjana idea penulisan melalui lima pancaindera (rasa, sentuh, hidu, lihat dan dengar).
c. hasilkan sajak berdasarkan tema atau isu yang ditetapkan dan bayangan minda

Genre:
a. Sesuai untuk penulisan puisi

Teknik Puisidra

Langkah Mengajar:

a. seorang murid mendeklamasikan puisi.
b. Sekumpulan murid lain melakonkannya
c. Pergerakan pelakon adalah selaras dengan ungkapan puisi yang dibacakan.

Genre:

a. Puisi / Sajak

Sumber:
DBP 2010

Teknik Penulisan Log Pembelajaran

Langkah Mengajar:

a. buat log pembelajaran setiap hari selepas pembelajaran
b. buat catatan tentang gaya bahasa kreatif yang dipelajari dalam bilik darjah
c. buat catatan juga sewaktu membaca bahan sastera
d. Isikan aspek bahasa yang dipelajari dalam Log Pembelajaran Harian

Genre:
a. Sesuai untuk semua genre, puisi, sajak, prosa, cerpen dan novel.

Sumber:
DBP 2010

Teknik Penulisan Jurnal Dua Bahagian

Langkah Mengajar:

a. Bahagikan kertas kepada dua bahagian.
b. Buat catatan respons semasa dan selepas membaca.
c. Bahagian satu (penilaian awal terhadap isi / rumusan nilai / meses semsa membaca teks).
d. Bahagian dua (memikirkan dan menilai kembali tanggapan terhadap isu / rumusan nilai/ mesej.

Genre:
a. Semua genre puisi, prosa dan cerpen.

Sumber:
DBP 2010

Teknik Penulisan Jurnal Dialog

Langkah Mengajar:

a. Respons murid terhadap karya
b. Dialog melalui respons bertulis.
c. Beberapa baris / ruang kosong akan ditinggalkan untuk memberi peluang kepada guru / rakan membaca jurnal dan membuat respons balas.
d. Boleh dibuat dalam kumpulan.

Genre:
a. Semua jenis genre, puisi, sajak, cerpen, prosa dan sebagainya.

Sumber:
DBP

Teknik Penulisan Jurnal Tiga Bahagian

Langkah Mengajar:

a. Membuat Jurnal Tiga Bahagian
b. Murid diberikan helaian kertas A4.
c. Murid diminta melipat kertas tersebut kepada tiga bahagian.
d. Bahagian A ditulis Semasa Membaca (murid diminta memberikan tanggapan awal berdasarkan pengetahuan mereka.
e. Bahagian B ditulis Semasa Membaca (murid diminta membaca dan menulis respons tentang isi kandungan bahan
f. Bahagian C ditulis Selepas Membaca (murid memikirkan kembali tanggapan awal).

Genre:
a. Sesuai untuk semua genre, puisi, prosa dan cerpen serta novel.

Sumber:
DBP

Teknik Soalan Pemahaman

Langkah Mengajar:

a. Murid membaca petikan cerpen atau prosa
b. Beberapa orang murid menceritakan kembali sinopsis / ringkasan
c. Dalam kumpulan, murid membina satu soalan bertumbu, satu soalan bercapah dan satu soalan maksud rangkai kata berserta jawapan yang lengkap.
d. Wakil kumpulan menulis soalan yang dibina di papan hitam.
e. Murid lain diberi peluang membetulkan kesalahan ayat, ejaan dan tatabahasa
f. Setiap kumpulan dikehendaki menjawab soalan kumpulan lain secara lisan
g. Murid menjawab semua soalan di papan hitam.

Genre:
a. Sesuai untuk cerpen dan prosa tradisional

Sumber:
Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

Teknik Frasa Menarik

Langkah Mengajar:

a. Galak murid salin ayat dan frasa menarik daripada bahan-bahan yang dibaca ke dalam buku nota.
b. Galak murid mencipta sendiri ayat dan farasa menarik serta menggunakannya pada masa yang sesuai.
c. Galak murid tulis hasil karya kreatif dengan menggunakan bahasa menarik, tepat dan bermakna sebagaimana yang dicatat.
d. Galakkan murid bertutur dengan bahasa yang sesuai dan menarik terutama dalam situasi formal dan tidak formal.

Genre:
a. Sesuai untuk menulis cerpen, puisi dan sajak.

Sumber:

Cikgu Azizul Rahman bin Abdul Rahman

Teknik Teater Puisi

Langkah Mengajar:

a. Seorang pelajar dipilih untuk mendendangkan syair atau puisi.
b. Tiga orang pelajar yang lain diminta beraksi teater atau berlakon.
c. Pelajar lain diminta memerhatikan aktiviti dengan teliti, mengenal pasti aspek yang menarik dalam isi cerita.
d. Dengan bimbingan guru, beberapa orang pelajar dipilih untuk memberi pendapat tentang aspek menarik dalam puisi atau cerita.

Genre:
a. Puisi, sajak, syair, pantun dan sebagainya.

Sumber:
DBP dan IPG Kampus Bahasa Melayu

Friday, March 19, 2010

Teknik Adaptasi

1. Langkah Mengajar
a. Murid mencipta karya dalam bentuk genre lain berdasarkan genre lain.
b. Sebagai contoh, menulis pantun berdasarkan cerpen, menulis skrip drama berdasarkan sajak dan sebagainya.
c. Dapat mempelbagaikan kemahiran dan meningkatkan kreativiti murid.

2. Genre
a. Teknik ini sesuai untuk semua genre sastera

3. Sumber
a. DBP

Teknik Dekon

Langkah Mengajar
a. Seorang murid mendeklamasikan sajak atau puisi.
b. seorang atau beberapa orang murid melakonkan aski yang sesuai dengan sajak / puisi yang dipelajari.
c. Murid lebih mudah mengingati sajak / puisi.

Genre:
a. Teknik ini sesuai untuk sajak.

Sumber:
DBP

Teknik Mestamu

Langkah Mengajar
a. Murid melagukan sajak atau puisi tanpa muzik
b. Gunakan melodi lagu yang diminati / popular.
c. Gantikan seni kata / lirik lagu kepada sajak atau puisi yang dipelajari.
d. Murid akan mudah mengingati sajak / puisi

Genre:
a. Teknik ini sesuai untuk puisi seperti sajak, pantun, syair, gurindam dan sebagainya.

Sumber:
DBP

Teknik Peta Minda

Langkah Mengajar:
a. Murid mencatatkan maklumat tentang sesuatu aspek dalam bentuk peta minda.
b. Peta minda boleh disediakan oleh guru lebih awal.
c. Pelajar sendiri boleh membina peta minta itu.

Genre:
a. Teknik ini sesuai untuk semua genre sastera.

Sumber:
DBP

Teknik Stesen

Langkah Mengajar:
a. Murid mencari maklumat secara berkumpulan dari satu stesen ke satu stesen yang lain.
b. Maklumat di setiap stesen berbeza-beza berdasarkan arahan guru.
c. Murid perlu pergi ke semua stesen untuk melengkapkan maklumat.

Genre:
a. Teknik ini sesuai untuk semua genre sastera.

Sumber:
DBP

Teknik Improvisasi

Langkah Mengajar:
a. Aktiviti lakonan secara spontan yang mengisahkan kejadian, peristiwa atau situasi sebenar.
b. Dijalankan dalam kumpulan antara 2 hingga 5 orang murid.
c. Murid diberi masa 10 hingga 15 minit untuk berfikir dan menyusun dialog.

Genre:
a. Teknik ini sesuai untuk genre drama, cerpen, novel dan prosa klasik.

Sumber:
DBP

Teknik Kerusi Panas

Langkah Mengajar:
a. Seorang murid dikehendaki memainkan peranan satu watak.
b. Murid berkenaan duduk di kerusi di hadapan kelas.
c. Murid-murid lain mengajukan pertanyaan berkaitan perwatakan watak yang dilakonkan.
d. Murid yang duduk di kerusi mesti menjawab soalan sebagai watak yang dilakonkan.
e. Murid lain mencatat perwatakan watak.

Genre:
a. Teknik ini sesuai untuk genre drama, cerpen, novel, dan prosa klasik.

Sumber:
DBP

Teknik Balang Kaca

a. Seorang murid berlakon sebagai watak utama
b. Murid-murid lain berlakin sebagai watak-watak lain mengelilingi watak utama.
c. Watak-watak lain memberi pandangan terhadap watak utama.
d. Watak utama tidak bercakap tetapi boleh memberi respons melalui mimik muka, gerak tubuh dan sebagainya.
e. Teknik ini sesuai untuk genre drama, cerpen, novel dan prosa klasik.

Teknik Monodrama

Langkah Mengajar:
a. Teknik ini dilakonkan oleh seorang pelakon.
b. Murid sebagai pelakon mesti menghayati watak yang dipilih.
c. Pelaon berusaha untuk meluahkan rasa hati supaya dapat menjelaskan peranan dan tindakan watak salam sesuatu karya.
d. Murid lain dapat menilai perwatakan yang sedang dilakonkan.

Genre:
a. Teknik ini sesuai untuk genre drama, cerpen, novel, dan prosa klasik.

Sumber:
DBP

Teknik Persidangan Meja Bulat

Langkah Mengajar:
a. Perbincangan dilakukan secara berkumpulan.
b. Seorang murid menjadi ketua untuk mempengerusikan perbincangan.
c. Seorang murid menjadi pencatat.
d. Perbincangan berfokus kepada isu yang ditetapkan oleh guru.
e. Semua anggota kumpulan mesti memberi pendapat semasa perbincangan
f. Pendapat harus diberikan secara bergilir.
g. Wakil kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan

Genre:
a. Teknik ini sesuai untuk semua genre sastera.

Sumber:
DBP

Teater Bercerita

Langkah Mengajar:
a. Aktiviti ini melibatkan seorang pencerita dan beberapa orang pelakon.
b. Pencerita akan menyampaikan cerita, dan pelakon beraksi mengikut watak dalam cerita tersebut.
c. Guru atau murid boleh menyediakan skrip terlebih dahulu.
d. Murid lain diminta mencatat maklumat berdasarkan arahan guru.

Genre:
a. Teknik ini sesuai untuk mengajar genre drama, cerpen, novel dan prosa klasik.

Sumber:
DBP

Teknik Membuat Projek

a. Guru perlu memikirkan satu projek bagi mengumpulkan maklumat berkaitan nilai murni yang ada dalam teks.
b. Pelajar diminta menyenarai beberapa nilai murni dalam cerpen.
c. Wakil pelajar diminta untuk membentangkan hasil perbincangan.
d. Aktiviti ini dapat meyakinkan pelajar bercakap di khalayak ramai.
e. Pelajar diminta melakukan aktiviti perbualan berbentuk drama.
f. Pelajar juga diberi tugasa mengaplikasikan apa-apa yang dipelajari dalam kehidupan seharian seperti berani mencuba sesuatu bagi meningkatkan tahap pembelajaran.

Teknik Main Peranan

a. Pelajar perlu membayangkan diri sendiri ataupun orang lain dalam pelbagai situasi.
b. Pelajar diminta beraksi seperti watak yang ada dalam situasi cerpen.
c. Melalui kaedah ini pelajar dapat menghargai dan menghayati matlamat watak.
d. Teknik ini memberi tumpuan kepada minat serta emosi pelajar.
e. Nilai-nilai murni juga dapat diterapkan selain menerangkan perkembangan dalaman.

Teknik Menghasilkan Karya

a. Berdasarkan cerpen yang dibaca, pelajar diminta menghasilkan sebuah karangan.
b. Pelajar boleh menghasilkan apa-apa sahaja bentuk karangan berkaitan dengan cerpen.
c. Pelajar juga boleh membuat ringkasan atau sinopsis cerpen.
d. Pelajar juga boleh menulis artikel ataupun sajak berdasarkan cerpen yang dibaca.
e. Sajak atau artikel tersebut boleh dihantar kepada pihak media massa.
f. Sesuai untuk mengajar cerpen

Teknik Bayangan Minda

a. Tujuannya untuk memberi gambaran dan pemahaman kepada pelajar.
b. Pelajar diminta membayangkan situasi yang bermain dalam minda watak yang dipilih.
c. Pelajar juga diminta membayangkan latar belakang watak yang dipilih.
d. Aktiviti ini dapat menyedarkan kepayahan dan kesenangan yang dirasai oleh watak.
e. Sesuai untuk menghayati dan mengenal watak dan perwatakan bagi watak yang dipilih.

Teknik Berdialog

a. Pelajar perlu fahami keseluruhan isi cerpen.
b. Pelajar diminta membuat dialog atau perbualan berdasarkan cerpen yang dibaca.
c. Dialog perlu dilakonkan oleh pelajar.
d. Cara ini dapat meningkatkan tahap pencapaian mengingati fakta dan mencungkil bakat.
e. Dialog dapat melatih pelajar bertutur menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.
f. Sesuai digunakan untuk mengajar Cerpen.

Thursday, March 18, 2010

Teknik Teater Pembaca

a. melibatkan beberapa orang murid membaca skrip sesebuah cerita di hadapan kelas.
b. lebih mementingkan aspek penggunaan suara, sebutan, intonasi, dan mimik muka,
c. murid yang sedang membaca skrip diminta bergerak selangkah ke hadapan dan kembali selangkah ke belakang selepas gilirannya habis.
d. membantu penonton memahami, menghayati dan merasakan cerita itu seolah-olah sedang berlaku di hadapan mereka.
e. Pelajar lain boleh mencatat maklumat penting berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
f. Teknik ini sesuai untuk genre drama, cerpen, dan prosa klasik.