Sunday, April 4, 2010

Teknik Terus

Langkah Mengajar:

a. Gunakan bahan yang dibekalkan sebagai isi atau pemikiran sajak.
b. Gunakan bahan keratan akhbar, gambar tokoh, gambar peristiwa, inti ucapan pemimpin dan sebagainya.
c. Bahan yang dibekalkan bukanlah bahan rangsangan, sebaliknya terus dijadikan isi atau pemikiran sajak.

Genre:
a. Sesuai untuk genre sajak.

Sumber:
DBP 2010

No comments:

Post a Comment