Friday, March 19, 2010

Teater Bercerita

Langkah Mengajar:
a. Aktiviti ini melibatkan seorang pencerita dan beberapa orang pelakon.
b. Pencerita akan menyampaikan cerita, dan pelakon beraksi mengikut watak dalam cerita tersebut.
c. Guru atau murid boleh menyediakan skrip terlebih dahulu.
d. Murid lain diminta mencatat maklumat berdasarkan arahan guru.

Genre:
a. Teknik ini sesuai untuk mengajar genre drama, cerpen, novel dan prosa klasik.

Sumber:
DBP

No comments:

Post a Comment